Ryhmätyön esittäminen webinaarissa

Opintojen aikana opiskelijat esittävät usein ryhmätöitään webinaarissa. Webinaariesityksen sisällön suunnitteluun ja esitysmateriaalin laatimiseen käytetään ryhmässä todennäköisesti paljon aikaa. Kuitenkin sujuvan webinaariesityksen taakse jää paljon näkymättömiä toimenpiteitä, jotka on hyvä tiedostaa: esimerkiksi esittämisen harjoittelu, roolien jakaminen, esityksen aikataulutus ja chatin moderointi ovat tehtäviä, jotka kannattaa suunnitella hyvissä ajoin.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Hyvä esittämissuunnitelma ja harjoittelu antaa varmuutta esittämiseen sekä voi lieventää esiintymisjännitystä. Huolella valmisteltu esitys huomioi webinaariin osallistujat ja antaa ammattimaisen vaikutelman.

Ennen webinaaria

 

 1. Selvitä, mitä verkkokokouspalvelua webinaarissa käytetään ja lataa se tarvittaessa valmiiksi.
 2. Valmistelkaa ryhmänä esitys, jota on mahdollista jakaa webinaarissa osallistujien nähtäväksi. Esityksen laatimisessa voi käyttää esimerkiksi seuraavia ohjelmia:  Power Point, Sway, Prezi, erilaiset infograafit.
 3. Laatikaa esityssuunnitelma: Miten aloitetaan, esitetään ja lopetetaan – katso vinkit suunnitteluun viereiseltä palstalta!
 4. Harjoitelkaa esitys etukäteen ja kellottakaa esityksen kesto.
 5. Sopikaa, miten ja missä ryhmä viestii webinaarin aikana, mikäli tulee jotain ongelmia.

Vinkkejä esityssuunnitelman laatimiseen

 

 1. Esitysvuorot: kuka aloittaa, kuka esittää esityksen diat 2-4, 5-7, kuka pitää puheenvuoron webinaarin lopuksi?
 2. Kesto: kuinka kauan aikaa yhdellä esittäjällä on?
 3. Sisällön jakaminen: kuka jakaa esityksen nähtäväksi webinaarin osallistujille ja missä muodossa?
 4. Chatin moderointi: kuka vastaa chatissa mahdollisiin kysymyksiin ja nostaa webinaariyleisön kysymyksiä käsiteltäväksi?
 5. Vuorovaikutus: aktivoidaanko webinaarin osallistujia pienryhmäkeskusteluilla, esitetäänkö kysymyksiä, käytetäänkö muita digityökaluja aktivointiin, esimerkiksi Padlet-seinää?
 6. Palautteen kerääminen: kerätäänkö esityksestä palautetta ja miten kyselylinkki jaetaan webinaarin osallistujille?

Webinaarin alkaessa

 

 1. Varmista, että verkkoyhteytesi on hyvä ja luotettava.
 2. Sulje laitteeltasi tarpeettomat sovellukset ja vaienna sovellusten ilmoitukset.
 3. Varmista, että tila on rauhallinen ja voit keskittyä esittämiseen.
 4. Huolehdi, että valaistus on riittävä eikä häiritseviä valonlähteitä välity kameran kuvasta (esimerkiksi välkkyvät valot, kirkas ikkuna taustalla).
 5. Kiinnitä huomiota siistiin pukeutumiseen kohderyhmä huomioiden.
 6. Pidä kamerasi auki jo ennen esityksen alkua.

Muista myös!

 

 1. Testaa kaikki linkit ja sovellukset etukäteen, joita webinaariesityksen aikana on tarkoitus jakaa ja käyttää.
 2. Kun jaat näytöltä videota, muista jakaa myös videon äänet.
 3. Muiden tuottamien Youtube -videoiden esittäminen webinaarin aikana ei ole mahdollista, mutta linkin videoon voit jakaa osallistujille esimerkiksi chatissa.
 4. Yllättäviä käänteitä voi sattua, hyvästä suunnittelusta ja harjoittelusta huolimatta! Pohtikaa ryhmässä, mitkä asiat voivat tuottaa haasteita webinaariesityksen aikana ja laatikaa varasuunnitelma.