Ajanhallinta

Korkeakouluopinnot koostuvat luennoista ja harjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä. Itsenäistä työskentelyä ovat esimerkiksi kirjallisuuden lukeminen, kirjoittaminen ja muut oppimistehtävät.

Itsenäinen työskentely vaatii aikaa. Se on hyvä huomioida omassa arjessa päivittäin.  Oman ajankäytön hallinta onkin tärkeä opiskelutaito, ajankäytön suunnittelu sujuvoittaa opiskelua: kun hahmotat opiskelun vaatiman ajan ja aikataulutat omaa opiskelua, löytyy helpommin aikaa myös  muille tärkeille asioille. Ajankäytön hallintaa tarvitaan myös työelämässä, joten sitä on hyvä kehittää ja harjoitella jo opintojen aikana.

Ajanhallinnan työkalu auttaa sinua arvioimaan ja suunnittelemaan sekä kehittämään ajanhallintataitoasi. Saat myös ohjeet Outlook-kalenterin käyttöön ja hyödyntämiseen. 

Osio 1: Arvioi ajankäyttöäsi

Tuntuuko sinusta, että aika ei riitä tai että tehtävät jäävät tekemättä, tai tuntuuko, että sinun on vaikea löytää toimiva opiskelurytmi päivääsi?

Omaa ajankäyttöäsi voit lähteä kehittämään niin, että tarkastelet ensin, mihin päiväsi kuluvat.  

Merkitse oheiseen kalenteriin mahdollisimman tarkasti oma ajankäyttösi yhdeltä opiskeluviikolta. Voit halutessasi täyttää myös todellista, joko sähköistä tai paperista kalenteriasi! 

 

Viikon päätteeksi voit tarkastella kalenteriasi ja arvioida ajankäyttöäsi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla.

  • Mihin päivään olit tyytyväinen, miksi?
  • Mitkä asiat hoituivat nopeasti ja mitkä vaativat paljon aikaa?
  • Mihin asioihin haluaisit lisää aikaa ja mitkä puolestaan vievät liikaa aikaa? 
  • Mitkä asiat ovat tärkeimpiä asioita hyvinvointisi kannalta? Entä opintojen etenemisen? Löytyvätkö ne kalenterista? Mihin ne lisäisit?
  • Haluaisitko muuttaa jotakin? 

Osio 2: Suunnittele ajankäyttöäsi ja ota käyttöön oma kalenteri

1. Lisää kalenteriin tulevien kurssien aikataulut ja tehtävien palautuspäivämäärät

Voit käyttää opinto-oppaan tutkintorakennetta ja Pepistä löytyvää HOPSiasi ajankäytön suunnittelun apuna. Olethan ottanut käyttöösi Tuudon? Tuudon lukujärjestyksestä näet opintojesi aikataulut. Tuudon lukujärjestyksen voit yhdistää myös omaan kalenteriisi. Lisätietoa ja ohjeen löydät täältä https://www.tuudo.fi/2021/11/02/tuudo-kalenterin-yhdistaminen-ulkoiseen-kalenteriin/ 

Hyödynnä värejä suunnittelun apuna: merkitse eri väreillä kalenteriin erilaiset tapahtumat ja menot. Värit auttavat sinua muistamaan mitkä asiat pitää tehdä ensin. 

2. Varaa kalenteriin aikaa itsenäiselle työskentelylle

Mihin aikaan olet virkeimmilläsi? Tämä ajankohta päivästä on hyvä varata tärkeimpien itsenäisten opiskelutehtävien tekemiseen. Huomioi itsenäisen työskentelysi aikataulutuksessa myös oma hyvinvointisi ja jaksaminen. Oppiminen vaatii aikaa, myös taukoja ja palautumista, riittävästä unta sekä säännöllistä ja terveellistä ravintoa.

Kirjoita kalenteriin mitä aiot tuona aikana tehdä, onko se lukemista, kirjoittamista, kirjallisuuden hakua ym. 

3. Lisää kalenteriin muut tärkeät ja aikaa vievät tehtävät

Merkitse tehtävät kalenteriin kiireellisyyden mukaan. Arvioi jokaisen tehtävän osalta, kuinka kauan aikaa tarvitset sen tekemiseen. Voiko tehtävän tehdä nopeasti vai tarvitaanko siihen enemmän aikaa.

4. Lisää lopuksi kalenteriin muut tapahtumat ja tapaamiset

5. Pysähdy välillä arvioimaan aikataulun ja kalenterin toimivuutta

 

 

Itsenäistä työskentelyä voit aikatauluttaa myös tavoitteiden pohjalta. Suuremman tavoitteen, esimerkiksi kurssin suorittamisen voit jakaa pienempiin tavoitteisiin. Pienempiä tavoitteita voivat olla kurssiin sisältyvät tehtävät, esimerkiksi esseen kirjoittaminen. Esseen kirjoittaminen tarkoittaa puolestaan erilaisia aikaa vieviä konkreettisia tekoja, kuten kirjallisuuden haku, johdannon kirjoittaminen jne.

Huomioi itsenäiselle työskentelylle varaamaasi aikaan myös opintojakson laajuus. Kurssin opintopistemäärä kertoo sen vaatimasta ajasta: yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia työtä.  Kurssille suunniteltu opiskeluaika voi sisältää sekä opetusta että itsenäistä opiskelua. Esimerkiksi, jos 5 opintopisteen kurssiin sisältyy 24 tuntia luentoja, jää itsenäiselle työskentelylle aikaa vielä 111 tuntia.  

Itsenäisen työskentelyn tavoitteita voit hahmottaa SMART-mallin avulla: hyvin asetettu tavoite on täsmällinen (Specific), mitattavissa oleva (Measurable), realistinen (Achievable), hyödyllinen (Relevant), tietyssä ajassa saavutettavissa oleva (Time bound). Hyvä tavoite voisikin olla siis “kirjoitan maanantai-iltapäivänä kolme sivua esseetä.” Lisätietoa SMART-mallista löytyy seuraavalta videolta: https://youtu.be/1-SvuFIQjK8  

Jos itsenäiseen opiskelutehtävään tarttuminen tuntuu hankalalta, kannattaa kokeilla esimerkiksi Francesco Cirillon kehittämää Pomodoro-tekniikkaa, jossa itsenäinen työskentely jaetaan 25 minuutin työskentelypätkiin ja viiden minuutin taukoihin. Tämä toistetaan neljä kertaa, jonka jälkeen on vuorossa vähintään 20 minuutin tauko. Lisätietoa Pomodorosta löydät täältä: https://francescocirillo.com/products/the-pomodoro-technique 

 

Lähteet ja lisätietoa