Digivahvuudet

Tässä työkalussa tutustutaan kolmeen digivahvuustyyppiin. Omien digivahvuuksien tunnistaminen auttaa ymmärtämään digiympäristöissä toimimista. Voit selvittää oman digivahvuustyyppisi alla olevan testin avulla. Testi lisää tietoa tavastasi toimia digiympäristöissä ja antaa vinkkejä vahvuuksiesi kehittämiseen. 

Mitä ovat vahvuudet?

Inhimilliset vahvuudet määritellään jokaisen ihmisen myönteisiksi piirteiksi, joita voidaan tunnistaa, oppia ja kehittää. Kaikilla ihmisillä on vahvuuksia riippumatta heidän elämäntilanteistaan, sosiaalisista statuksistaan, oppimiskyvyistään tai muista piirteistään. Vahvuuksia voi tunnistaa ja niiden avulla voi löytää hyvinvoivan elämän, jota kutsutaan kukoistamiseksi. Eri ihmisille eri vahvuudet ovat ominaisimpia. Nämä ominaisimmat vahvuudet ovat ihmisen erityisvahvuuksia. Kaikki vahvuudet ovat yhtä hyviä. (Lue lisää: Uusiautti 2019. Tunnista vahvuutesi ja menesty.)  

Tässä työkalussa esiteltävät digivahvuustyypit perustuvat edellä mainittuun vahvuusajatteluun. Digiympäristöissä työskennellessämme vahvuutemme esiintyvät eri tavoin. On tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa ja toimintatapansa. Näin voi ymmärtää paremmin, miksi tietynlaiset tilanteet tai tehtävät sopivat itselle ja miksi jotkut tuntuvat hankalilta. Omien digivahvuuksien tunnistaminen vie siten kohti syvällisempää tietoa itselle ominaisimmasta tavasta toimia digiympäristöissä. 

Digivahvuustyyppinsä löytäminen on tärkeää kahdesta syystä:

 1. Vahvuustyyppisi tunnistamalla voit suuntautua tyypillesi sopiviin tehtäviin ja tilanteisiin, eli löytää ja valita sinulle parhaiten sopivia toimintatapoja. Opit pohtimaan, mitkä digityöskentely-ympäristöt mahdollistavat todennäköisimmin oman kukoistamisesi. 
 2. Digivahvuustyyppien tunnistaminen auttaa sinua huomaamaan kehitettäviä vahvuuksiasi. Jos jokin digivahvuustyyppi vaikuttaa sinulle vieraalta, voit pohtia, miten tähän tyyppiin liitettyjä ominaisuuksia voisit itsessäsi vahvistaa. Näin voit myös itse vaikuttaa siihen, että toimintasi digiympäristöissä tukee omaa hyvinvointiasi paremmin. 

Millainen digityöskentelijä sinä olet?

Haluatko tietää, mikä on digivahvuustyyppisi? Tee testi. Testin tekeminen vie vain noin 5 minuuttia. Kirjaathan saamasi pisteet itsellesi muistiin, sillä ne eivät tallennu mihinkään. 

Testin perusteella saatu kuvaus perustuu erilaisiin luonteenvahvuuksiin ja niiden ilmenemiseen digiympäristöissä työskennellessä. 

Tulosten tulkinta

Digivahvuustyyppitestin tulos antaa sinulle pistemäärät kolmelle digivahvuustyypille. Löydät tyyppien kuvaukset alta. Testitulosta tulkitaan siten, että eniten pisteitä saanut on todennäköisimmin sinun digivahvuustyyppisi, eli edustaa sinulle ominaisinta tapaa toimia digiympäristöissä. Kiinnitä huomiota myös digivahvuustyyppien saamien pisteiden suhteeseen: ovatko ne lähellä toisiaan vai erottuuko joku tyypeistä selvästi? Jos erottuu, on juuri tuo tyyppi sinua kuvaavin. Jos tulos on tasainen, digivahvuustyypeistä jokaisesta löytyy sinulle tyypillisiä ominaisuuksia. 

Kukin tyyppi voi saada yhteensä 60 pistettä. Kiinnitä siis huomiota myös pistemäärään suhteessa maksimipistemäärään: jos pisteet jäävät alhaiseksi (alle 15 pisteen), kyseinen digivahvuustyyppi ei kuvaa sinua juuri lainkaan. Tällöin voit pohtia, miten vahvistaisit näitä digiympäristöissä tarvittavia ominaisuuksia itsessäsi. Jos pisteet nousevat lähelle maksimipistemäärää (yli 50 pistettä), kyseinen digivahvuustyyppi kuvaa sinua erityisen hyvin. Kannattaa pohtia, kuinka voit digiympäristöissä toimiessasi valita sellaisia tehtäviä tai toimintatapoja, joissa tämä digivahvuustyyppi on parhaimmillaan. 

Digityöskentelytyypit

Jos olet Digitalisti, suhtaudut toimintaan digiympäristöissä uteliaasti ja kokeilunhaluisesti. Hyödynnät mielelläsi digitaalisia välineitä monipuolisesti oppimisessa ja tiedonkeruussa. Opit helposti uusien välineiden käyttöä. Digitalistina sinua kuvaavat myös erilaisten medioiden välittämän tiedon kriittinen arviointikyky ja halu perehtyä erilaisten aihepiirien taustoihin. Hahmotat helposti kokonaisuuksia ja etsit ratkaisuja useista eri näkökulmista. Kiinnität huomiota digiympäristön toimivuuteen, esteettisyyteen ja esteettömyyteen sekä onnistumisiin digityöskentelyssä.  

Digitalistin ominaisvahvuuksia ovat luovuus, uteliaisuus, oppimisen ilo, näkökulmanottokyky, arviointikyky, harkitsevuus sekä kauneuden ja erinomaisuuden arvostus. 

Jos olet Sympisti, kiinnität huomiota yhteiseen hyvään. Ymmärrät muiden tunteita ja aikomuksia digiympäristöissä toimiessasi. Pidät ryhmätyöskentelystä ja autat mielelläsi muita. Sympistinä sinulle voi olla myös mieluista johtaa digityöryhmien toimintaa tai muutoin toimia digityöryhmien aktiivisena jäsenenä. Toimit reilusti, huomaat onnistumiset ja hyväksyt erilaiset toimintatavat osana digitaalista vuorovaikutusta. Sympistinä osaat aidosti kuunnella muita ja esittää rakentavia kysymyksiä. Sinulle on myös tärkeää tehdä oma osuutesi ja toimia vilpittömästi. ​  

Sympistin ominaisvahvuuksia ovat ystävällisyys, rakkaus, johtajuus, ryhmätyötaidot, reiluus, rehellisyys, sosiaalinen älykkyys, anteeksiantavaisuus ja huumorintaju. 

Jos olet Optimisti, sinulle tyypillisiä ominaisuuksia ovat emotionaaliset vahvuudet. Uskallat heittäytyä ja ottaa riskejä, kokeilla uutta. Suhtaudut luottavaisesti kykyysi oppia ja toimia sujuvasti digiympäristöissä. Tunnistat ja osaat käsitellä omia tunteitasi. Kykenet johtamaan omaa työskentelyäsi digiympäristöissä itsenäisesti. Innostut helposti ja olet tarmokas työskentelyssäsi. Optimistina osaat iloita pienistä onnistumisista ja olet kiitollinen uuden oppimisesta.  

Optimistin ominaisvahvuuksia ovat urheus, toiveikkuus, itsesäätely, innostus, vaatimattomuus, kiitollisuus, vakaumuksellisuus ja sinnikkyys. 

Digivahvuusharjoituksia

Mikä meni hyvin?

(perustuen What went well -harjoitukseen)  

Kirjoita noin viikon ajan päiväkirjaa tarkastellen toimintaasi digiympäristöissä. Pyri kirjaamaan kolme asiaa, jotka menivät hyvin. Pohdi, miksi näin tapahtui ja miten digivahvuustyyppisi edisti onnistumista tai tätä hyvää kokemusta. Ylös kirjaamasi asiat voivat olla isoja tai pieniä. Tärkeintä on, että opit tunnistamaan onnistumisiasi ja vahvuuksiasi arjen digiympäristöissä toimiessasi.  

 • Harjoitus sopii erityisesti heille, jotka haluavat kehittyä Optimisti-tyyppinä.
Digivahvuustyypin kehittäminen

Tee digivahvuustyyppitesti tai VIA-testi. Valitse yksi tai kaksi erityisvahvuuttasi ja pyri hyödyntämään niitä tietoisesti digiympäristöissä toimiessasi. Voit myös ottaa kohteeksi digivahvuuden, jota haluaisit vahvistaa itsessäsi erityisesti. 

Yritä käyttää tätä vahvuutta viisi kertaa päivässä viiden päivän ajan tai viitenä päivänä digiympäristöissä toimiessasi. Nämä 25 yritystä panostaa kyseiseen vahvuuteen voivat tukea vahvuutta ja voit löytää tavan käyttää kyseistä vahvuutta enemmän päivittäin. (Lähde: Lopez, Teramoto Pedrotti & Snyder 2015; Uusiautti 2019.) 

• Harjoitus sopii kaikkien tyyppien kehittämiseen.
• Opi lisää vahvuuksista (www.vahtoohjaus.fi)

Digivahvuudet ryhmässä

Harjoitus tehdään ryhmässä. Tavoitteena oppia tunnistamaan omaa ja muiden toimintaa digiympäristöissä ja havaita, kuinka eri tavoin eri digivahvuustyypit kokevat digiympäristöissä työskentelemisen.  

Tehtävänanto ryhmälle:

  1. Tehkää kukin Digivahvuustyyppitesti ja tutustukaa testin tulokseen. Haastatelkaa sitten toinen toisianne siten, että jokainen pääsee kertomaan omasta digivahvuustyypistään: “Kerro jostain digitaalisissa ympäristöissä tapahtuneesta tilanteesta, jossa onnistuit hyvin tai josta pidit erityisen kovasti. Miten digivahvuutesi näkyi tilanteessa?” 
  2. Keskustelkaa: Mitä erityisiä taitoja eri digivahvuustyypeillä ilmeni haastattelujen perusteella? Miten digivahvuustyypit täydentävät ja rikastavat digiympäristöissä toimimista?   

 

 • Harjoitus sopii erityisesti Sympisti-tyyppinä kehittymiseen.  
Digivahvuuteni tulevaisuudessa (kirje itselle tulevaisuuteen)

Harjoitus sopii kaikille digivahvuustyypeille.  

Suuntaa katseesi tulevaisuuteen noin kolme vuotta tästä päivästä eteenpäin. Kirjoita ylös unelmasi digitaidoistasi, jotka toivot olevan totta silloin.   

Millaisena digiosaajana toivot näkeväsi itsesi kolmen vuoden päästä?  

 • Millaisia uusia digivahvuuksia huomaat kehittyneen kolmessa vuodessa?  
 • Mitkä asiat edesauttoivat sinua kehittämään digivahvuuksia ja -taitoja?  
 • Mitä mahdollisuuksia digitaidot ovat sinulle avanneet?  
 • Mitä vaikutusta digitaitojen kehittymisestä on ollut sinulle?   
 • Mistä olet erityisen ylpeä ja kiitollinen?  
 • Kuinka onnittelen itseäni näistä onnistumisista?