Avaimet pienryhmä-työskentelyyn verkossa

Korkeakouluopintojesi aikana olet mukana monenlaisissa ryhmissä ja osallistut usein ryhmätyöskentelyyn verkossa. Ryhmätyöskentely tarjoaa loistavan mahdollisuuden tehdä yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa ja tutustua erilaisiin näkökulmiin, strategioihin ja ratkaisuihin. Koska ryhmätyöskentely voi joskus olla haastavaa, varsinkin verkossa, löydät tästä työkalusta vinkkejä hyviin käytänteisiin ryhmän yhteistyössä sekä työskentelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vinkkejä pienryhmätyöskentelyyn

Videolla saat vinkkejä toimivaan yhteistoiminnalliseen pienryhmätyöskentelyyn verkossa. Siinä kuvataan pienryhmätyöskentelyn prosessi ja ryhmätyöskentelyn hyötyjä, tavoitteita ja vaatimuksia.

Kehitä ryhmätyötaitojasi

Ryhmätyöskentelyn suunnitteluprosessi

Ryhmätyötaidot ja roolit ryhmässä

Hyvän tiimityön periaatteet
Kommunikaatio

Aktiivinen kuuntelu
Palautteenanto

Ryhmätyöharjoituksia

Oma rooli ryhmässä

Pohdi

 • Millaisia rooleja sinulla on ollut tänään ryhmän verkkotyöskentelyssä/oppitunnilla?
 • Entä viimeiseksi kuluneen viikon aikana?
 • Mikä on sinulle tyypillisin rooli koulussa/koulun ryhmätehtävissä? Entä vapaa-ajalla?
 • Millaisia rooleja havaitset muilla olevan?
 • Millaisen roolin haluaisit itselläsi olevan?
Ryhmätyöskentelyn arviointi
 • Ryhmän toiminnan aloitusvaiheessa:
  • Miten ryhmämme työskentelee
  • Millaisia toimintatapoja, pelisääntöjä ja vastuunjakoa meillä on?
 •  Ryhmätyöskentelyn aikana:
  • Millainen on ryhmän ilmapiiri?
  • Miten yhteistyö ja vuorovaikutus toimivat?
  • Toimimmeko tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti?
  • Pitäisikö jotakin tehdä toisin?
 • Ryhmätyöskentelyn tuotoksen arviointi
 • Ryhmätyöskentelyn päätösvaiheessa:
  •  Miten suoriuduimme: ryhmän toiminta prosessin aikana? Missä onnistuimme?
  • Mitä voisimme tehdä toisin seuraavalla kerralla?
  • Mitä opimme tästä ryhmätyöskentelystä?
Ryhmässä kuulluksi tuleminen

Pohdi

 • Saatko ajatuksesi ja ideasi läpi ryhmässä
 • Uskallatko sanoa ääneen, millaisia ideoita sinulla on
 • Annatko muille tilaa kertoa omia ideoitaan
 • Rohkaisetko muita ilmaisemaan ajatuksiaan
 • Miten syntyy yhteinen päätös siitä, mitä tehdään
 • Miten ryhmäsi tapaa käydä keskustelua voisi kehittää
Oma kuuntelun taitoni

Kehitä kuuntelemistasi pohtimalla seuraavia kysymyksiä johonkin tiettyyn nykyiseen tai aiempaan ryhmätyöskentelyysi tai ryhmätyötilanteeseen liittyen.

a. Mikä on kuuntelemisesi tavoite?

  • Kuunteletko siksi, jotta oppisit ja ymmärtäisit paremmin asiaa tai toista osapuolta? Eritelläksesi ja arvioidaksesi jonkin asian luotettavuutta tai arvoa?
  • Vai siksi, että voittaisit, olisit oikeassa tai saisit sanoa viimeisen sanan?

b. Millaista kuuntelemisen tapaa tehtävä tai tilanne edellyttää?

c. Mitä ennakko-oletuksia ja tunteita sinulla on aihetta, tilannetta tai toisia osapuolia kohtaan? Miten ne vaikuttavat asennoitumiseesi?

d. Mitkä tekijät auttavat tai heikentävät kuuntelemistasi?

e. Miten keskityt kuuntelemaan viestiä kokonaisuudessaan ennen kuin teet siitä tulkitsevan tai arvioivan johtopäätöksen?

f. Jos huomaat, että huomiosi herpaantuu tai tilanne herättää vahvoja tunteita, mikä auttaa sinua palaamaan tarkoituksenmukaiseen kuuntelemiseen?

g. Miten osoitat kuuntelemista viestintäkäyttäytymisessäsi verbaalisesti ja nonverbaalisesti?

h. Miten osoitat toisten ja heidän osallistumisensa huomioonottamista ja arvostusta?

i. Mikä kertoo sinulle kuuntelemisesi toimivuudesta?

j. Millaista palautetta olet saanut kuuntelemisestasi?

Esittäytymisharjoituksia

Tutustumisharjoituksia

Löydä lisätietoa aiheesta