Digityökalujen
toimintakortit

Opintojen aikana tutustut erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin ja järjestelmiin. Tässä yhteydessä niitä voidaan kutsua yleisesti digityökaluiksi. Erilaisten digityökalujen avulla voit esimerkiksi järjestää tapaamisia verkon välityksellä, tehdä muistiinpanoja, organisoida, ideoida, jakaa tietoa ja tiedostoja sekä esittää verkon kautta vaikkapa ryhmätyötä. Samoja digityökaluja käytetään myös työelämässä, joten opinnot tarjoavat hyvän tilaisuuden harjoitella digityökalujen käyttöä ja niiden soveltamista erilaisissa tilanteissa.

Alla olevista toimintakorteista saat selkeitä ohjeita ja vinkkejä digityökalujen hyödyntämiseen.  Jokaisessa toimintakortissa kuvataan jokin tyypillinen tilanne, jossa opiskelijat soveltavat digityökaluja käytännössä. Seuraa ohjeita ja kokeile itse!

Verkossa tapahtuvaan opetukseen tai kokoukseen valmistautuessa on otettava huomioon useita asioita.

Toimiiko mikki? Toimiiko kamera? Millainen tausta? Miten pyydän puheenvuoroa? Mitä ja miten kirjoittaa chattiin?

Lue lisää verkkotunnin etiketistä!

 

Ovatko verkkokokouspalveluissa käytetyt kuvakkeet vieraita?

Täältä löydät luettelon verkkokokouskuvakkeista selityksineen!

 

 

Verkkokokouksen järjestäminen on hyvä vaihtoehto silloin, kun kokous ei ole mahdollista järjestää lähitapaamisena.

Verkkokokouksen järjestäminen on helppoa!

 

Usein kehittämistehtävät alkavat ideointivaiheella, olipa kyseessä iso projekti tai pienempi ryhmätyö.

Ideoinnin apuna voi käyttää erilaisia sovelluksia, jotka mahdollistavat ryhmäläisten yhtäaikaisen työskentelyn virtuaalisella valkotaululla.

Infograafi on visuaalinen kokonaisuus, joka sisältää kuvia, tekstiä ja numeroita: sitä on helppo lukea ja tulkita jo yhdellä vilkaisulla.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa -sanonta pätee hyvin infograafiin!

 

Video oppimistehtävänä?

Videon tuottamiseen löytyy monta erilaista vaihtoehtoa.

Vinkit ruuduntallennukseen tai maksuttoman videoeditorin käyttöön löydät täältä!

Ryhmätyön tai projektin alkaessa kannattaa perustaa tiimi Microsoft Teamsissa työskentelyä varten.

Ryhmätyöhön liittyvä viestintä, tiedostojen jakaminen ja muokkaaminen sekä tehtävien aikataulutus onnistuu helposti samassa paikassa.

Opintojen aikana opiskelijat esittävät usein ryhmätöitään webinaarissa.

Webinaariesityksen suunnittelussa ja toteutuksessa on monta huomioitavaa asiaa.

Lue vinkit toimintakortista!

Verkkokyselyillä on mahdollista tavoittaa isoja vastaajajoukkoja.

Voit luoda kyselytyökaluilla lomakkeita esimerkiksi palautteen tai tutkimusaineiston keräämistä varten.

Kyselytyökaluilla onnistuu helposti myös ilmoittautumisten ja tilausten hallinta.