Esiintymistaitojen valmennusvartti

Korkeakouluopiskelu vaatii yllättävän paljon esillä olemista ja ihan esiintymistä. Osa esillä olemista ovat keskustelut, joissa tuodaan omia mielipiteitä esiin. Ammatillisen itsevarmuuden kehittyessä nämä tilanteet helpottavat.

Sen lisäksi esiintyminen on taito, jota voi harjoitella! Opintojen aikana onkin hyvä paneutua omiin esiintymistaitoihin ja harjaannuttaa niitä. Valmennusvartin teemat keskittyvät digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvaan esiintymiseen. Samoja vinkkejä voi hyödyntää livetilanteissa tapahtuviin esiintymisiin. Tässä osiossa tehdään pieni sukellus näiden tärkeiden taitojen kehittämiseen ja hiomiseen.

Opiskelijoiden kokemuksia

Tätä työkalua kehittäessämme keräsimme opiskelijoiden kommentteja esiintymisestä. Voit katsella niitä alla olevasta dokumentista. Klikkaamalla otsikkoa, tiedosto avautuu uuteen välilehteen. Voit palata tälle sivulle sulkemalla avautuneen sivun.

Miltä nämä kokemukset sinusta vaikuttavat? Onko sinulla itselläsi samankaltaisia tuntemuksia? Mitä oivalluksia teit lukiessasi?

Esiintymistaidoista verkossa

Videossa tutustutaan erityisesti verkkoesiintymiseen liittyviin asioihin, kuten valmiuksiin, valmistautumiseen, valmentautumiseen ja vuorovaikutukseen. Videon aikana voit pohtia omaa suhtautumistasi esiintymiseen. Annatko sille yhtä suurta painoarvoa kuin sisällölle? Miten valmistaudut esiintymisiin? Osaatko hyödyntää suunnittelussa tai harjoittelussa palautetta, entä esiintymistilanteen jälkeen?

Harjoituksia

Näissä tehtävissä pääset harjoittelemaan esiintymistaitojasi. Tarvitset laitteen, jolla videoit itseäsi. Voit käyttää esimerkiksi matkapuhelinta. Tee tehtäviä itsenäisesti tai vaikkapa kaverin kanssa, jolloin voitte antaa palautetta myös toisillenne.

Voit valita alla olevista vaihtoehdoista tarpeeseesi sopivan tehtävän. Voit halutessasi myös kuvata useamman peräkkäisen videon, joiden välissä pohdit, mitä edellisessä versiossa muuttaisit. Tsemppiä harjoitteluun, se kannattaa!

Lyhyt harjoite, improvisoitu sisältö

Tämä harjoite sopii nopeaan tarkistukseen, miltä oma esiintyminen näyttää ja kuulostaa. Lisäksi tällä harjoitteella voit testata, miten hyvin osaat vastata kysymykseen ja miten onnistut näkemyksesi perustelemisessa. Usein tällaiset tilanteet arjessa tulevat eteen suhteellisen spontaanisti.

Esimerkkikysymyksiä: Mihin tekemiseen et koskaan kyllästy? Mitä eduskunnan pitäisi tehdä suomalaisten kokemalle yksinäisyydelle? Minkä työn valitsisit, jos raha ei olisi ratkaiseva tekijä? Oletko päättäväinen vai jahkaileva? Mikä on merkittävää elämässä (et voi vastata terveys tai läheiset)? Mikä on ihmisen tärkein ominaisuus?

Valitse esim. yllä olevista kysymyksistä tai keksi itse omaan alaasi liittyvä kysymys, johon vastaat lyhyesti. Kuvaa n. 1-2 minuutin mittainen video vastauksestasi. Katso esityksesi ja tee havaintoja, miten onnistuit. Voit havainnoida puhetapaa ja -tyyliä, käyttämäsi kielen ja ilmaisujen sujuvuutta, elehtimistäsi ja ilmeitäsi tai vaikka katsekontaktiasi. Pohdi lopuksi, mihin seikkoihin sinun on jatkossa syytä kiinnittää enemmän huomiota.

  Lyhyt harjoite, suunniteltu kokonaisuus

  Suunnittele valmiiksi muutaman minuutin puheenvuoro haluamastasi aiheesta. Kyseessä voi olla esimerkiksi mielipiteen kertominen johonkin aiheeseen, oman näkemyksen julkituominen ryhmälle, vastauksen antaminen tai oman näkemyksen perusteleminen.

  Valitse seuraavista tavoitteesi: Informointi, opettaminen tai kouluttaminen? Motivointi, inspirointi, stimulointi? Vakuuttaminen, myyminen, suostuttelu? Pohtiminen, keskusteleminen, neuvottelu? Huvittaminen, viihdyttäminen, hauskuuttaminen?

  Mieti valmiiksi muutama argumentti, joiden avulla pyrit tavoitteeseesi. Kuvaa video ja katso sitä valitsemasi tavoitteen silmälasien lävitse. Miten onnistuit? Olisitko saanut kuulijan vakuuttumaan, pohtimaan asiaa, inspiroitumaan jne.?

  Pidempi harjoite, valmisteltu sisältö

  Tämä harjoite sopii esimerkiksi lyhyehkön presentaation harjoitteluun ja muun muassa maneerien havainnointiin. Maneerit ovat toistuvia tapoja, sanoja tai piintyneitä eleitä, joita meillä kaikilla on. Esiintymisviestinnässä on hyvä olla tietoinen omista maneereistaan ja pyrkiä vähentämään häiritsevien maneerien käyttöä. Huomioi, että osa maneereista on positiivisia.

  Valitse jokin itseäsi kiinnostava aihe, josta sinulla on hyvin tietoa ja osaamista. Valmistele puheenvuoro aiheesta tekemällä itsellesi muistilappu pääkohdista ranskalaisin viivoin. Kuvaa n. 5-10 minuutin mittainen video itsestäsi puhumassa aiheesta. Jos tulee hetkellinen jäätyminen tai jäät miettimään, mitä sanoa: jatka silti. Tässä harjoitteessa keskitytään muuhun kuin informatiiviseen sisältöön.

  Katso video ensimmäisen kerran ja kiinnitä huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: Asento, liikkeet, kädet, pää, katse ja liikkuminen. Miten toimit? Onko jokin toistuva ele, jota teet? Miten pidät käsiäsi? Millainen katsekontakti sinulla on kuulijaan (kameraan)? Mieti, voisitko rauhoittaa esiintymistäsi tai puolestaan hyödyntää kehoasi enemmän.

  Katso video toisen kerran ja keskity tällä kertaa puheeseesi. Käytätkö jotain tiettyjä sanoja paljon? Onko sinulla jokin täytesana (esim. niinku, tavallaan, silleen, joka tapauksessa, tota jne.) tai äännähdys, jota käytät usein?

   Pidempi harjoite, viimeistelty kokonaisuus

   Tässä harjoitteessa voit valita käyttötarkoituksen mukaan, kuvaatko itseäsi puhumassa verkossa (esim. Teams / Zoom -tilanne) tai kuvaatko itseäsi puhumassa livetilaisuudessa. Mieti kuvakulma valmiiksi ja sommittele itsesi kuvaan tilanteen mukaan.

   Kyseessä voi olla esimerkiksi opinnäytetyöseminaariin valmistautuminen, oman tuotoksen esittely ryhmälle tai työryhmän suunnitelmien esitteleminen. Tällaisessa tilanteessa on usein tukena diaesitys, joten sen käyttäminen on tässä yhteydessä hyväksi.

   Valmistautumiseen liittyy monia asioita ja niiden avulla voi vähentää mm. jännitystä. Pohdi etukäteen, millä seikoilla saat itsesi rentoutumaan ja millainen etukäteisvalmistelu auttaa sinua suoriutumaan esityksestä. Hyödynnä niitä tässä tehtävässä.

   Kuvaa video, pidä sen jälkeen tauko. Voit keittää kahvit, käydä kävelyllä tai vaikka selailla hetken päivän uutisia. Sen jälkeen palaa aiheeseen ja videon pariin. Pyri katsomaan videota aidosti katsojan silmin. Ohessa tarkkailukysymyksiä videon katsomisen tueksi:

   Olitko mielestäsi oma itsesi? Mistä asioista huomasit sen? Miltä esiintyminen näytti? Puhuitko selkeästi? Millä tavoin osoitit innostuneisuuttasi? Kuinka onnistuit viestisi välittämisessä kuulijalle? Millainen rytmitys esityksessä oli? Piditkö sopivissa kohdissa taukoja puheessa? Missä kohdissa ne olivat tai mistä kohdin niistä olisi ollut hyötyä? Olivatko esityksen runko ja rakenne sopivia aiheeseen? Mitä muuttaisit rakenteessa? Huomasitko jotain materiaaleihin liittyvää, joka jatkossa on hyvä huomoida? Mitä kehittämistä tässä kyseisessä esityksessä mielestäsi oli? Missä onnistuit erityisen hyvin?

   Voit pohtia esitystäsi haluamiesi kysymysten avulla. Videota katsellessa muistiinpanojen tekeminen voi olla hyödyksi. Tekemäsi havainnot toimivat pohjana omien esiintymistaitojesi parantamiselle ja kehittämiselle. Usein esitykseen on hyvä suunnitella etukäteen aktivointikysymyksiä yleisölle. Niitä kannattaa lisätä esitykseen, jonka pidät yleisölle.

    Muutama ajatus esiintymisestä

    Esiintymiseen liittyen on paljon huomioonotettavaa. Kyseessä voi olla lyhytkin hetki, jota varten on tehty paljon työtä. On hyvä opetella toimimaan sekä systemaattisesti että persoonallisesti. Järjestelmällinen toiminta liittyy kokonaisuuteen. Pohjatyö, suunnittelu, valmistelu, valmistautuminen, H-hetken rutiinit: rentoutuminen ja / tai energisoituminen, itsevarmuus, omaan asiaan uskominen, palaute ja itsearviointi. On hyvä luoda itsellensä tietynlaiset tavat toimia, jotka ovat itselle luontevia. 

     

    Persoonallisuus ja omana itsenään esiintyminen ovat usein asioita, jotka jäävät ihmiselle mieleen. Mieleenpainuvaa on myös tunne, jonka saat kuulijat tuntemaan. Jokainen meistä tekee esiintyessään virheitä. Niiden pelkääminen voi saada välttelemään tilanteita, joissa on esillä. Tässä asiassa voit hyötyä esimerkiksi mokaamissuunnitelman tekemisestä. Mieti etukäteen tapoja, joita voit käyttää mahdollisen virheen sattuessa. Ääneen ajattelu tai virheen toteaminen on aivan sallittua ja inhimillistä. 

    Toivottavasti olet saanut ajattelemisen aihetta esiintymisestä ja vinkkejä taitojesi kehittämiseen. On hyvä tehdä pohjatyötä ja voit vaikka seurata osaavia esiintyjiä. Hiottuista esiintymisistä voi ottaa mallia ja poimia itselleen sopivia tapoja omaan esiintymiseen. Sen lisäksi on hyvä rohkeasti heittäytyä tilanteisiin, joissa saa olla esillä. Kokemus opettaa. Sanotaan, että tekemällä oppii ja sehän pitää paikkansa. Lisäksi sanotaan, että paremmin oppii reflektoidessaan kokemuksiaan. Itsearviointi ja pohdiskelu ovat siis merkittävässä roolissa.

    Esiintymisiin! 

     

    Lisätietoa aiheesta