Verkkokokouksen järjestäminen

Verkkokokouksen järjestäminen on hyvä vaihtoehto silloin, kun kokous ei ole mahdollista järjestää lähitapaamisena. Esimerkiksi opiskeluryhmässä voi olla jäseniä, jotka asuvat toisella paikkakunnalla ja aikatauluhaasteiden vuoksi verkkokokous on lähitapaamista sujuvampi vaihtoehto.

Toimiva verkkokokous vaatii hieman suunnittelua ja valmistelevia toimenpiteitä. Ennen varsinaista verkkotapaamista on hyvä sopia, kuka ryhmäläisistä toimii koollekutsujana. Koollekutsuja miettii, missä verkkokokouspalvelussa kokous järjestetään sekä millaiset jaettavat tiedostot tai sovellukset voisivat olla työskentelyn apuna.

Mikäli tarvitset ohjeita laajempaan ja pitempikestoiseen ryhmätyöhön tai projektiin, lue vinkit sivulta Tehokasta työskentelyä tiimissä!

 

Ennen verkkokokousta

 1. Valitse verkkokokoussovellus*, jossa tapaatte ryhmän kanssa.
 2. Luo kutsu ja jaa linkki osallistujille.
 3. Laadi lista tehtävistä ja asioista, joita verkkokokouksessa olisi tarkoitus edistää ja valmistele esitys
 4. Valmistele mahdolliset työskentelypohjat tapaamista varten, esimerkiksi
   • tiedosto, esimerkiksi Power Point tai Word
   • sovellus, esimerkiksi Padlet, Google Jamboard, Canva
   • selvitä, miten tiedoston tai sovelluksen jakaminen onnistuu. Katso eOppimispalveluiden video ohjeet tiedoston jakamiseen (2:42) (avautuu uuteen välilehteen)

Kokous verkossa

 1. Lue Valmistautuneena verkkotunnille! -ohjeet läpi ja saavu verkkotapaamiseen koollekutsujan jakamasta linkistä tai kalenterikutsusta.
 2. Koollekutsuja aloittaa tapaamisen ja kertoo, mitä tehtäviä ja asioita olisi tarkoitus edistää kokouksen aikana.
 3. Koollekutsuja jakaa sisältöä omalta laitteeltaan, esimerkiksi kokouksen asialistan, jotta osallistujat pystyvät seuraamaan ja osallistumaan kokoukseen paremmin.
 4. Mikäli verkkokokouksessa on tarkoitus tuottaa jotain, koollekutsuja jakaa ryhmäläisille tiedoston tai sovelluksen, jossa varsinainen työskentely tapahtuu. Sopikaa ryhmässä, ketkä muokkaavat ja kirjoittavat.
 5. Lopuksi sopikaa, milloin on seuraava verkkotapaaminen ja kuka ryhmästä toimii seuraavan verkkotyöskentelyn koollekutsujana.

Verkkokokoussovelluksia

 

Microsoft Teams

Joskus on hyvä olla varasuunnitelma ongelmatilanteissa, esimerkiksi kirjautumishaasteissa tai jos muita kuin LUC-opiskelijoita tai -henkilökuntaa osallistuu verkkokokoukseen.

 

Jitsi

Jitsi on helppokäyttöinen verkkokokouspalvelu, joka toimii selaimessa. Palvelu on maksuton, eikä vaadi kirjautumista.

 1. Mene Jitsin sivulle osoitteessa https://meet.jit.si/
 2. Anna kokoukselle nimi ja kirjoita se laatikkoon, jossa kursori vilkkuu.
 3. Aloita kokous klikkaamalla painiketta Start meeting.
 4. Join meeting -sivulla:
   • kirjoita nimesi kohtaan Enter your name here
   • lähetä kokouslinkki osallistujille
   • liity kokoukseen sinisestä painikkeesta Join meeting
   • samaa verkkokokouslinkkiä voi käyttää uudestaan